რას შეიცავს ჟანგბადის ბალონი ?

ჟანგბა­დის ბა­ლო­ნი შე­ი­ცავს კონ­ცენ­ტრი­რე­ბულ სა­სუნ­თქ ნა­რევს, რო­მე­ლიც 95% ჟანგბადსა და 5% აზოტს შე­ი­ცავს. ეს შე­მად­გენ­ლო­ბა ინ­ჰა­ლა­ცი­ის დროს ჟანგბა­დის მაქ­სი­მა­ლუ­რად შთან­თქვას უზ­რუნ­ველ­ყოფს.

[/xfgiven_gamo]