აქვს თუ არა შეზღუდვები ჟანგბადის ბალონის გამოყენებას ?

ჟანგბა­დის ბა­ლო­ნე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბას არ აქვს შე­ზღუდ­ვე­ბი.

[/xfgiven_gamo]