თხევადი ჟანგბადი

ვრცელდება სამედიცინო ჟანგბადზე , რომელიც მიღებულია ატმოსფერული ჰაერიდან ღრმა გაციების მეთოდით, გამოიყენება სასუნთქად და სამკურნალო მიზნებისათვის . ჟანგბადი მიიღება ჰაერის გამყოფი დანადგარის მეშვეობით.

ჰაერის გამყოფი დანადგარი გამოიყენება I ხარისხის 99.7 % თხევადი ჟანგბადის მისაღებად.
I ხარისხის 99.7% გაზობრივი ჟანგბადის მისაღებად.